ข่าว Bidpluz
 
โปรโมชั่นสุดพิเศษ !


เติมบิทวันนี้ รับเพิ่มอีกทันที 10%
(28 - 31 มี.ค. 60 นี้เท่านั้น!) - ปกติ 40 บิท ได้รับเพิ่ม 10% เป็น 44 บิท ทันที 
- ปกติ 70 บิท ได้รับเพิ่ม 10% เป็น 77 บิท ทันที 
- ปกติ 140 บิท ได้รับเพิ่ม 10% เป็น 154 บิท ทันที  

- ปกติ 300 บิท ได้รับเพิ่ม 10% เป็น 330 บิท ทันที 
- ปกติ 510 บิท ได้รับเพิ่ม 10% เป็น 561 บิท ทันที 
- ปกติ 1,000 บิท ได้รับเพิ่ม 10% เป็น 1,100 บิท ทันที 

- ปกติ 1,500 บิท ได้รับเพิ่ม 10% เป็น 1,650 บิท ทันที 
- ปกติ 2,300 บิท ได้รับเพิ่ม 10% เป็น 2,530 บิท ทันที  
- ปกติ 4,050 บิท ได้รับเพิ่ม 10% เป็น 4,455 บิท ทันที 

- ปกติ 6,300 บิท ได้รับเพิ่ม 10% เป็น 6,930 บิท ทันที  
- ปกติ 10,500 บิท ได้รับเพิ่ม 10% เป็น 11,550 บิท ทันที 
- ปกติ 16,300 บิท ได้รับเพิ่ม 10% เป็น 17,930 บิท ทันที  


*สิทธิ์ประมูลได้เพิ่มให้ท่านตั้งแต่ตอนที่สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว