ข่าว Bidpluz
 


1. Login ด้วย username ของท่าน >> กดเมนู ซื้อสิทธิ์ประมูล >> เลือก package สิทธิ์ประมูล >> กดปุ่ม ซื้อสิทธิ์ประมูล
2. เลือกช่องทางการชำระเงินของคุณ >> กดปุ่ม ซื้อสิทธิ์ประมูล
********************************************************************************************************************************************************************

2.1 วิธีชำระเงินผ่านช่องทาง Paysbuy
(ให้ท่านเลือกวิธีการชำระเงินตามรายละเอียด้านล่าง และดำเนินการตามหน้าจอที่ขึ้นให้เสร็จสิ้นจะได้รับบิทเพิ่มทันที)

*ท่านที่เติมเงินเข้า 'บัญชี PAYSBUY' (ตามรูปด้านล่างข้อ 1) โดยใช้บัตรเครดิตจะไม่สามารถนำจำนวนเงินดังกล่าวมาใช้ซื้อสิทธิ์ประมูลได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของทาง PAYSBUY ขอให้ท่านเติมเงินด้วยวิธีอื่นแทน

2.2 วิธีชำระเงินผ่านช่องทาง โอนเงินธนาคาร
2.2.1 วิธีชำระเงินผ่านช่องทาง โอนเงินธนาคาร