ข่าว Bidpluz
 

หลังจากที่ท่านชนะประมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาทำตามรายละเอียดดังนี้เพื่อรับสินค้า


1. เข้าไปที่ส่วนสมาชิก > สินค้าที่คุณชนะประมูล > กดปุ่มยอมรับสินค้า หรือปฎิเสธสินค้า

2. ชำระค่าปิดประมูลตามจำนวนเงินที่คุณชนะประมูล + ค่าจัดส่งให้ครบถ้วน

3. อัพเดทข้อมูลการจัดส่งของคุณที่ ส่วนสมาชิก > ที่อยู่ของฉัน

4. รอรับสินค้าที่บ้านของคุณ โดยทางเราจะจัดส่งสินค้าให้ท่านภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ท่านได้ชำระเงินค่าปิดประมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วหมายเหตุ : กรณีที่ท่านต้องการขอรับเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนสินค้าเป็นบิท หรือกรณีเปลี่ยนแปลงสินค้าใดๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าหลังชำระค่าปิดประมูลเสร็จสิ้นที่อีเมล์ support@bidpluz.com