ข่าว Bidpluz
 


เรียน ลูกค้าทุกท่าน

เพื่อความเข้าใจของลูกค้าเกี่ยวกับการจัดส่ง และเพื่อความถูกต้องรวดเร็ว มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นจะไม่ตกหล่น หรือสูญหายขอกำหนดหลักเกณฑ์ในการส่งสินค้าให้เข้าใจตรงกันในการจัดส่งสินค้า ลูกค้าสามารถตรวจสอบค่าจัดส่งสินค้าได้ตามตารางด้านล่างดังนี้

 
หมายเหตุ*
- กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชนที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันกับชื่อที่ลงทะเบียนในระบบมาที่ support@bidpluz.com ก่อนชำระค่าปิดประมูลทุกครั้ง
- กรณีลูกค้ามารับสินค้าเองให้ลูกค้าแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่ support@bidpluz.com ก่อนชำระค่าปิดประมูล ทุกครั้ง 

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน Bidpluz