ข่าว Bidpluz
 
สัญลักษณ์ของการประมูล จะมีแสดงอยู่ในแต่ละการประมูล เพื่อเพิ่มความสนุกและรูปแบบของการประมูลให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น คุณสามารถเอา Mouse ชี้ที่ไอคอนเพื่ออ่านคำอธิบาย หรือดูคำอธิบายตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 ไม่ต้องจ่ายค่าปิดประมูล

ผู้ชนะประมูลสินค้าที่มีสัญลักษณ์นี้ ไม่ต้องจ่ายค่าปิดประมูล

 

 Balloon Auction
เมื่อราคาประมูลสูงขึ้น มูลค่าและประเภทสินค้าในการประมูลจะเปลี่ยนไปให้มีราคาสูงขึ้น Beginner Auction
เฉพาะผู้ที่ไม่เคยชนะการประมูลเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าร่วมการประมูลนี้ได้ แพ้คืนบิท
สำหรับผู้ที่ไม่ชนะการประมูลในสินค้านี้ จะได้รับบิทคืนทั้งหมด (ไม่ได้รับคะแนนรีวอร์ด) Buynow
เมื่อไม่ชนะการประมูล ลูกค้าสามารถนำสิทธิ์ประมูลที่ใช้ไปนำมาแลกซื้อสินค้าได้ (โดยคิดให้สิทธิ์ละ 5 บ.) ผู้ที่ใช้ฟีเจอร์นี้จะไม่ได้รับคะแนนรีวอร์ด 1 Satang
ราคาประมูลจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 สตางค์เท่านั้น Double Rewards
ผู้ที่ไม่ชนะการประมูลจะได้รับคะแนนรีวอร์ดเป็นสองเท่า X 2 Fixed Price
ผู้ชนะประมูลจ่ายค่าปิดประมูล 50% ของราคาเต็ม (โดยไม่สนใจราคาปิดประมูลว่าปิดเท่าใด) 24 Hours
สามารถประมูลสินค้าได้ตลอด 24 ชม. ชนะคืนบิท
คืนบิททั้งหมด สำหรับผู้ที่ชนะการประมูล Turbo Auction
เมื่อราคาประมูลสูงขึ้น เพดานเวลาจะลดลงเรื่อยๆทีละ 1 วินาที (ต่ำสุดที่ 10 วินาที) No Winlimit
ผู้ที่ชนะการประมูลสัญลักษณ์ดังกล่าวจะไม่ได้รับ winlimit เพิ่ม และผู้ที่มี winlimit เต็มแล้วก็สามารถเข้าร่วมประมูลได้ตามปกติ ห้ามเสียบ
เฉพาะผู้ที่ได้ใช้บิทไปไม่ต่ำกว่าที่กำหนด ในแต่ละการประมูล เมื่อถึงราคาที่กำหนดไว้ ถึงจะมีสิทธิ์ประมูลต่อได้ (รายละเอียดทั้งหมดจะแสดงอยู่ในการประมูล ให้ท่านนำเม้าส์ไปชี้ที่ไอคอน)