ข่าว Bidpluz
 

โปรโมชั่นสุดพิเศษ


เพียงคุณเติมเงินระหว่างวันที่ 14-22 ก.ค. 59

รับบิทเพิ่มฟรีสูงสุดถึง 15% 


- Package 40 บิท (300 บ.) ได้รับเพิ่ม 10% เป็น 44 บิท ทันที 
- Package 70 บิท (500 บ.) ได้รับเพิ่ม 10% เป็น 77 บิท ทันที 

- Package 140 บิท (1000 บ.) ได้รับเพิ่ม 10% เป็น 154 บิท ทันที  
- Package 300 บิท (2100 บ.) ได้รับเพิ่ม 10% เป็น 330 บิท ทันที 
- Package 510 บิท (3500 บ.) ได้รับเพิ่ม 10% เป็น 561 บิท ทันที 

- Package 1000 บิท (6700 บ.) ได้รับเพิ่ม 15% เป็น 1150 บิท ทันที 
- Package 1500 บิท (9900 บ.) ได้รับเพิ่ม 15% เป็น 1725 บิท ทันที 
- Package 2300 บิท (15000 บ.) ได้รับเพิ่ม 15% เป็น 2645 บิท ทันที  

- Package 4050 บิท (26000 บ.) ได้รับเพิ่ม 15% เป็น 4657 บิท ทันที 
- Package 6300 บิท (39900 บ.) ได้รับเพิ่ม 15% เป็น 7245 บิท ทันที  

- Package 10500 บิท (65000 บ.) ได้รับเพิ่ม 15% เป็น 12075 บิท ทันที 
- Package 16300 บิท (99000 บ.) ได้รับเพิ่ม 15% เป็น 18745 บิท ทันที  *บิทเพิ่มให้ตั้งแต่ตอนที่คุณสั่งซื้อบิท (ไม่ได้เพิ่มอีกภายหลัง)