นโยบายความเป็นส่วนตัว Bidpluz
 


นโยบายคุ้มครองผู้ใช้งาน
เว็บไซต์ bidpluz.com

จุดประสงค์เพื่อประมูลสินค้าและจำหน่ายสินค้าทุกประเภทรวมไปถึงสินค้าบริการต่างๆ
ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชม เว๊บไซต์ bidpluz.com โดยไม่ต้องเป็นสมาชิก รวมทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับท่าน เว๊บไซต์ bidpluz.com จะบันทึกเพียงชื่อโดเมน (IP Address) ซึ่งจะไม่บันทึกที่อยู่ของอีเมล์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับการรวบรวมไว้จะนำมาใช้สำหรับการนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าชมเว็บไซต์เท่านั้น
ในกรณีที่ท่านต้องการเป็นสมาชิกกับ เว๊บไซต์ bidpluz.com เรามีความจำเป็นที่จะให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง เพื่อเป็นข้อมูลในกรณีที่จะปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกท่านอื่นและของตัวท่านเองในบางกรณี โดยข้อมูลของท่านจะได้รับการจัดเก็บไว้เป็นความลับ
ทั้งนี้ เว๊บไซต์ bidpluz.com ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอเรียนให้ทราบถึงนโยบายในการจัดเก็บข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อาทิเช่น อีเมล์ ชื่อ ที่อยู่ เลขที่บัตรประชาชนเพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิประโยชน์อันเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บัญญัติไว้บนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1. การรวบรวมข้อมูล
เว๊บไซต์ bidpluz.com มีความจำเป็นที่จะขอให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวในกรณีที่ท่านสมัครสมาชิก เช่น ชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ยืนยันตัวตนในการรับสินค้า

2. การใช้ข้อมูล
ข้อมูลส่วนตัวของท่าน อาทิเช่น อีเมล์ ชื่อ ที่อยู่ และอื่น ๆ มีความจำเป็นสำหรับขั้นตอนการขนส่งสินค้า และก็เพื่อให้ท่านได้เชื่อมต่อและอัพเดทข่าวสารต่าง ๆ ของเรา ดังที่กล่าวข้างต้น ข้อมูลสำคัญอย่างบัตรเครดิตและเลขที่บัตรประชาชน จะได้รับการปกปิดไว้เป็นความลับในระบบเครือข่ายของเรา

3. SMS และอีเมล์ข่าวสาร
ในกรณีที่ท่านได้รับ SMS ผ่านระบบมือถือและอีเมล์ เว๊บไซต์ bidpluz.com มีจุดประสงค์เพียงที่จะอัพเดทข่าวสาร ระบบ และสินค้าใหม่ ๆ เพื่อการตลาด มิได้ลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลของท่านสมาชิกแม้แต่อย่างใด

4. การส่งต่อข้อมูลให้บุคคลที่สาม
ข้อมูลบางอย่างของท่านจะถูกส่งไปยังบุคคลที่สามหรือพันธมิตรของเราในบางกรณีและในกรณีจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย โดยบุคคลที่สามหรือพันธมิตรจะต้องทำตามเงื่อนไขและปกปิดข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ

5. การหมุนเวียนข้อมูลภายในองค์กร
เว็บไซต์ bidpluz.com เราสามารถใช้ข้อมูลของท่านเป็นประโยชน์สำหรับแผนงานอื่น ๆ โดยมิต้องได้รับการอนุญาตจากท่านสมาชิก

6. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวและยกเลิกสมาชิก
ท่านสมาชิกสามารถพิจารณา เปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูลของส่วนตัว รวมถึงเพิกถอนหรือยกเลิกการเป็นสมาชิก โดยสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. การทำงานของระบบคุกกี้ (Cookies)
เว๊บไซต์ bidpluz.com ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า คุกกี้ (Cookie) ซึ่งอาจมีการนำมาใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของท่าน คุกกี้เป็นองค์ประกอบย่อยของข้อมูลที่เว็บไซต์จะส่งไปยังบราวเซอร์ของท่าน หลังจากนั้น คุกกี้จะถูกนำไปเก็บไว้ในหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งจะทำให้เราทราบได้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ในครั้งต่อไป โดยคุกกี้จะทำให้สามารถจัดการเกี่ยวกับความสนใจของท่านได้อย่างเหมาะสม เพื่อจะทำให้ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้มากขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถที่จะกำหนดบราวเซอร์ของท่านให้แจ้งต่อท่านเมื่อท่านได้รับคุกกี้ได้ การใช้งานคุกกี้จะไม่เกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขณะที่ท่านกำลังใช้งานในเว็บไซต์

8. การรักษาความปลอดภัย
เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิก ควรเก็บรหัสผ่านเป็นความลับไม่ควรบอกให้คนอื่นๆทราบ และทาง เว๊บไซต์ bidpluz.com จะไม่มีการสอบถามรหัสผ่านของสมาชิกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการเสี่ยงต่อการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) โดยขอสงวนสิทธิปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
เราในนาม เว็บไซต์ bidpluz.com จะดำเนินนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กล่าวข้างต้นไว้อย่างเคร่งครัด และขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่เห็นควร