ข้อตกลงและเงื่อนไข Bidpluz
 


www.bidpluz.com ได้กำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการต้องศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงของเว๊บไซต์ ก่อนทำการยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของเว็บไซต์ เงื่อนไขและข้อตกลงที่จะแจ้งให้ทราบดังต่อไปนี้ จะถูกนำมาใช้เพื่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่าง www.bidpluz.com กับ ผู้ใช้บริการ ดังนั้น ท่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสัญญาและระบบของ www.bidpluz.com ทั้งหมด เว้นแต่ในบางกรณี ที่ท่านจะได้รับการผ่อนปรนกับข้อตกลงซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากเว๊บไซต์เท่านั้น และทั้งนี้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาและหนี้สินด้านกฎหมายทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้ก่อ โดยอ้างเหตุผลมาจากการให้บริการของ www.bidpluz.com

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

ในการสมัครเป็นสมาชิก www.bidpluz.com ผู้ใช้บริการจำต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี www.bidpluz.com ขอสงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการได้ทันที ในกรณีที่มีการปลอมแปลงเอกสารและบิดเบือนข้อมูลความจริงอันมีผลต่อกฎหมาย รวมถึงพนักงาน จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการของ www.bidpluz.com เช่นกัน

เงื่อนไขการประมูล (*อัพเดทตั้งแต่วันที่ 10 กุมพาพันธ์ 2561)

*หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ใช้บิทฟรีในการประมูล โดยที่ไม่ได้ทำการเติมเงินอย่างน้อย 300 บ. ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากทำการสมัครสมาชิก กรณีท่านชนะการประมูลสินค้า ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าทุกกรณี

**หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครใหม่และยังไม่ได้เติมเงิน โดยใช้บิทฟรี จะไม่สามารถใช้ประมูลสินค้ามูลค่ามากกว่า 30,000 บาทได้ หากท่านชนะประมูลทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกประมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า


ขั้นตอนที่ 1 ของการสมัครสมาชิก ผู้ใช้บริการต้องกำหนดชื่อ (username) ที่มีความเหมาะสม ไม่สื่อหรือแนะนำไปทางที่ผิดไม่พาดพิงบุคคลอื่น ไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และไม่เกี่ยวข้องกับชื่อหรือยี่ห้อสินค้าทางการตลาดอื่นๆ ทั้งนี้ www.bidpluz.com ขอสงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการในกรณีที่มีการฝ่าฝืน
ขั้นตอนที่ 2 ของการสมัครสมาชิกผู้ใช้บริการควรกำหนดรหัสผ่าน (password) เป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขจำนวนอย่างน้อย 4 ตัว  และยืนยันรหัสผ่าน (password) อีกหนึ่งครั้ง สมาชิกจะต้องจำรหัสผ่านเพื่อใช้ เข้าสู่ระบบสมาชิก ถ้าผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่าน ใช้กดปุ่มลืมรหัสผ่าน กรอกอีเมล์ ทางwww.bidpluz.com จะส่งรหัสผ่านไปยัง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของสมาชิกท่านนั้น สมาชิกต้องรักษารหัสผ่านให้ดี โดยทาง www.bidpluz.com จะไม่มีการอนุญาตให้พนักงานถามรหัสผ่านของสมาชิก ถ้ารหัสผ่านของสมาชิกรั่วไหล โดยเกิดจากการกระทำของสมาชิก ทาง www.bidpluz.com ขอปฏิเสธการรับผิดชอบจากเหตุดังกล่าว
ขั้นตอนที่ 3 ของการสมัครสมาชิก ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกเลขที่บัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลยืนยันในการรับสินค้า ทางwww.bidpluz.com จะยกเลิกสิทธิ์การรับสินค้าถ้าท่านสมาชิกมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่ตรงกับเลขบัตรประชาชนตอนสมัครสมาชิก
ขั้นตอนที่ 4 ของการสมัครสมาชิก ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกวัน เดือน ปีเกิด เพศ เบอร์โทรศัพท์มือถือ และอีเมล์และที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า และ เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมทาง www.bidpluz.com
ขั้นตอนที่ 5 ของการสมัครสมาชิก อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงและทำเครื่องหมายถูกในช่องยอมรับข้อตกลงจากนั้นให้ผู้ใช้บริการกดยืนยันการสมัครสมาชิก
ขั้นตอนที่ 6 www.bidpluz.com จะส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ให้สมาชิกหลังการสมัครสมาชิก เพื่อใช้ในการยืนยันสถานะของให้ผู้ใช้บริการก่อนเข้าสู่ระบบ
www.bidpluz.com ขอสงวนสิทธิ์การเป็นสมาชิกหนึ่งท่าน ต่อหนึ่งบัญชี (account) โดยไม่สามารถโอนถ่ายหรือโยกย้ายสถานะสมาชิกแก่บุคคลอื่นได้

 

เงื่อนไขการแลกคะแนนรีวอร์ด (อัพเดทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561)

ลูกค้าที่ยังไม่ได้เติมสิทธิ์ประมูลใน Account ถึง 1,000 บ. จะไม่สามารถแลกรีวอร์ดที่นอกเหนือจาก bidpack ได้ กรณีท่านแลกไปแล้ว ทาง Bidpluz ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกจัดส่งสินค้าดังกล่าวให้แก่ท่าน


การซื้อสิทธิ์ประมูล(Bid)และการชำระเงิน

การซื้อสิทธิ์ประมูล(Bid) ผู้ใช้บริการต้องเป็นสมาชิกของ www.bidpluz.com เท่านั้น จึงจะสามารถซื้อสิทธิ์ประมูล(Bid)หรือจำนวนเครดิต (credit) เพื่อใช้ในการประมูลได้
การชำระเงิน ผู้ใช้บริการสามารถเลือกชำระเงินผ่าน True money, โอนเงินผ่านธนาคาร, PayPal, และช่องทางอื่นๆ โดยไม่สามารถนำสิทธิ์ประมูล(Bid)มาแลกกลับเป็นเงินสดได้
www.bidpluz.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการเติมสิทธิ์ประมูล(Bid)สมาชิกของผู้ใช้บริการใว้ชั่วคราว ในกรณีที่มีการชำระเงินไม่ครบถ้วน

อายุการเก็บรักษาสิทธิ์การประมูล

1.Bid คือสิทธิ์ประมูลแรก ไม่มีระยะกำหนดเวลาการใช้งาน
2.Bid Rewards คือคะแนนสะสม มีอายุการใช้งานตามที่ประกาศทางหน้าเว็บไซต์ Bidpluz.com

การคืนเงิน


ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินสำหรับสิทธิ์ประมูลที่ซื้อไปแล้วทุกกรณีวิธีใช้งาน

เนื่องจากทาง www.bidpluz.com มีนโยบายในการบริหารจัดการ ทุกขั้นตอนของการประมูลให้มีความโปร่งใส และยุติธรรมสูงสุด ดังนั้นจึงขอความร่วมมือกับทุกท่าน ให้อ่านกติกาและทำความเข้าใจการใช้งานในทุกขั้นตอนโดยละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการใช้งาน  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้

วิธีการประมูล แบบปกติ

ลงทะเบียน  --> ซื้อสิทธิ์ประมูล(Bid)  --> กดปุ่มประมูล  --> ผู้ชนะการประมูลยืนยันรับสินค้า

1.ลงทะเบียน เพื่อเป็นสมาชิกง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก
2.ซื้อสิทธิ์ประมูล (Bid)  ในการซื้อสิทธิ์ประมูล(Bid) ให้คุณกำหนดจำนวน Bid ตามต้องการ แล้วเลือกชำระเงินผ่าน True money, โอนเงินผ่านธนาคาร, Paysbuy, และช่องทางอื่นๆ โดยไม่สามารถนำสิทธิ์ประมูล(Bid) มาแลกกลับเป็นเงินสดได้    
3.กดปุ่มประมูล ปุ่มกดประมูลมี 3 แบบคือ
3.1 Bid คือสิทธิ์ประมูลแรก ใช้ประมูลสินค้า ได้จากการซื้อผ่านหน้าซื้อสิทธิ์ประมูล กรณีไม่ชนะการประมูลคุณจะได้รับ Bid Reward แทนตามจำนวน Bid ที่ลูกค้าเสียไป
3.2 Bid Reward คือคะแนนสะสม เพื่อใช้แลกของรางวัลที่หน้าเว็บไซต์ Bidpluz.com โดยใช้แต้มตามจำนวนที่ทางเว็บไซต์กำหนด

ปุ่มกดทุกปุ่มมีการทำงานเหมือนกัน คือ เมื่อกดปุ่ม 1 ครั้ง ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น 10 สตางค์ เวลาเพิ่มขึ้นเป็น 10 วินาที โดยการประมูลจะเริ่มจากวันที่ลงสินค้า และสิ้นสุดเมื่อเวลานับถอยหลังลงจนหยุดที่ 0 วินาที
4.ผู้ชนะการประมูลต้องเสียสิทธิ์ประมูลไปตามการใช้จริง และต้องชำระเงินตามราคาสุดท้ายที่ปิดประมูล ภายใน 15 วัน หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ซึ่งผู้ชนะประมูลจะต้องส่ง file ภาพสำเนาบัตรประชาชน เป็นการยืนยันตัวตนก่อนทีมงานจึงจะจัดส่งสินค้าให้ได้

วิธีการประมูลโดยใช้  AutoBid

เลือกสินค้า --> ตั้งช่วงการทำงาน --> กำหนดจำนวนสิทธิ์ประมูล(Bid) --> เลือกชนิดสิทธิ์ประมูล(Bid) -->เริ่มประมูล

1.กำหนดช่วงการทำงาน การใช้ AutoBid จะต้องกำหนดช่วงการทำงาน โดยกำหนดราคาเริ่มต้นของสินค้าที่เท่าใดก็ได้ให้ AutoBidเริ่มทำงาน จากนั้นกำหนดราคาสุดของสินค้าท้ายให้ AutoBidหยุดทำงาน
2.กำหนดจำนวนสิทธิ์ประมูล(Bid) การทำงานของ AutoBidจะใช้สิทธิ์ประมูล(Bid)ตามที่กำหนดไว้ เมื่อสิทธิ์ประมูล(Bid)หมดการทำงานของ AutoBid จะหยุดโดยอัตโนมัติ
3.เลือกชนิดสิทธิ์ประมูล(Bid) ที่ต้องการใช้
3.1 ระบบ single bid ลูกค้าจะต้องกดปุ่มประมูลก่อน 3 วินาทีสุดท้าย ก่อนการประปิดประมูล ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นกรณีลูกค้ากดปุ่มประมูลในเวลาต่ำกว่าเวลา 3 วินาทีสุดท้าย และระบบไม่แสดงชื่อประมูลของท่านด้วยกรณีใดก็ตาม

3.2 AutoBid จะเริ่มทำงานในช่วง 6 วินาทีสุดท้าย และจะหยุดทำงานเมื่อราคาสินค้าเกินช่วงที่ตั้งไว้ หรือเมื่อสิทธิ์ประมูลหมด
4.การทำงานของ AutoBid สามารถใช้พร้อมกันได้หลายสินค้า และยกเลิกได้ตลอดเวลาเพียงกดปุ่มยกเลิก
**หมายเหตุ  จำนวนสิทธิ์การประมูลที่กำหนดไว้ใน AutoBid จะยังไม่ถูกใช้งานจนกว่า จะเริ่มการประมูล และอยู่ในเงื่อนไขที่ AutoBid จะทำงาน นั่นหมายความว่าจำนวนสิทธิ์การประมูลของท่านจะยังไม่ลดลง แม้ว่าจะมีการกำหนดจำนวนใน AutoBid ไปแล้วก็ตาม ท่านจึงสามารถใช้สิทธิ์การประมูลท่านในการประมูลสินค้าอื่นได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

1.Bid คือสิทธิ์ประมูลแรก ที่ใช้ประมูลสินค้าโดยได้มาจากการซื้อผ่านช่องทางต่างๆ ของทางเว๊ปไซต์ ซึ่งเมื่อใช้สิทธิ์ประมูลแรก(Bid)ไปแล้ว จำนวนสิทธิ์ที่ใช้ไปจะไม่เสียเปล่าแต่จะเปลี่ยนไปเป็นสิทธิ์ประมูลสะสม (Bid Reward)เมื่อจบการประมูล ยกเว้นเป็นผู้ชนะประมูลจะต้องเสียสิทธิ์ประมูลไปตามการใช้จริง สิทธิ์ประมูลแรก(Bid) ไม่มีระยะเวลากำหนดในการใช้งาน
2.Bid Rewards คือสิทธิ์ประมูลสะสม ซึ่งได้จากการใช้สิทธิ์ประมูลแรก(Bid)

การยืนยันสิทธิ์รับสินค้า
เพื่อความถูกต้องในการจัดส่งและไม่ให้เกิดการแอบอ้างสิทธิ์ การรับสินค้าจึงต้องมีการยืนยันตัวตนของผู้ที่รับสินค้า โดยผู้ที่รับสินค้าจะต้องส่ง file ภาพสำเนาบัตรประชาชนเป็นการยืนยันตัวตน หลังจากนั้นทีมงานจึงจะจัดส่งสินค้าให้ได้ ซึ่งการจัดส่งจะใช้เวลาภายใน 15 วัน นับจากวันที่ทีมงานได้รับเอกสารยืนยันจากทางสมาชิก

การยืนยันสิทธิ์เมื่อเป็นผู้ชนะประมูล

1.ชำระเงินตามราคาสุดท้ายที่ปิดประมูล ภายใน 15 วัน หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
2.ยืนยันการชำระเงิน ตัวตนสมาชิก และที่อยู่ในการจัดส่ง โดยการ ส่ง file ภาพ สำเนาการชำระเงิน สำเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน ผ่านการ upload file บนเว๊บไซต์ หัวข้อยืนยันการชำระเงินสินค้าชนะประมูล
3.รอรับรหัสติดตามพัสดุไปรษณีย์จากทีมงาน ทางกล่องข้อความของสมาชิก

 
วิธีการแลก/ ซื้อสินค้า

การแลกสินค้า

เมื่อมี Bid Reward จนถึงมูลค่าของสินค้า คุณสามารถนำ Bid Rewards ที่มีอยู่มาแลกสินค้าได้ตามมูลค่าของสินค้านั้น ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1.เลือกช่องทางแลกซื้อสินค้า
2.เลือกสินค้าตามต้องการ โดยตรวจสอบสถานะคงเหลือของสินค้า
3.กดปุ่มแลก จากนั้นกดยืนยัน ผ่านหัวข้อยืนยันการแลกสินค้า
4.รอรับรหัสติดตามพัสดุไปรษณีย์จากทีมงาน ทางกล่องข้อความของสมาชิก

การซื้อสินค้า

สามารถสั่งซื้อสินค้าได้จากทางเว็บไซต์โดยตรง โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.เลือกช่องทางแลกซื้อสินค้า เฉพาะสินค้าที่มีสัญลักษณ์รูปตระกร้าเท่านั้นที่จะสามารถสั่งซื้อได้ โดยนำสิทธิ์ประมูลที่ใช้ไปนำมาคูณ 5 เพื่อใช้เป็นส่วนลดจากราคาเต็มในการซื้อสินค้าชิ้นนั้นๆ
2.เลือกสินค้าตามต้องการ กรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าระหว่างประมูลท่านจะไม่ถูกหักคะแนนรีวอร์ดใดๆ เนื่องจากท่านยังไม่ได้รับคะแนนรีวอร์ด แต่กรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าหลังจากการประมูลโดยท่านไม่ชนะการประมูล ท่านจะได้รับคะแนนรีวอร์ด ซึ่งคะแนนรีวอร์ดส่วนนี้จะถูกหักคืนหากท่านใช้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าชิ้นนั้นๆ
3.กดปุ่มสั่งซื้อ จากนั้นกดยืนยัน
4.ชำระเงินผ่านโดย โอนเงินผ่านธนาคาร, Paysbuy, และช่องทางอื่นๆ
5.ส่ง file ภาพหลักฐานการชำระเงินผ่านการ upload file บนเว๊บไซต์ ผ่านหัวข้อยืนยันการชำระเงินซื้อสินค้า
6.รอรับรหัสติดตามพัสดุไปรษณีย์จากทีมงานทางกล่องข้อความของสมาชิก

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. รับประกันเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ใน 7 วัน หากสินค้ามีความบกพร่องอันเนื่องมาจากการผลิต
2. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงสินค้า หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้องชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจาก
- มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก , หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ขีดข่วน, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนหายไป
- สินค้าถูกแก้ไข ดัดแปลง - สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือ มีการเก็บรักษา ที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
- Serial number ของสินค้าถูกแก้ไข หรือถูกเปลี่ยน
- Void Warranty ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, เลือน, แก้ไข หรือถูกปิดทับ
- ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องมาจาก ซอฟแวร์ หรือระบบปฏิบัติการ
- ความเสียหายอันเกิดจากการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอกเช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า เป็นต้น
- ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ
3. การรับประกันจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อพบความเสียหายตามข้อ. 2.

ขอบเขตความรับผิดชอบของ www.bidpluz.com

www.bidpluz.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสี่ยงของผู้ใช้บริการ ที่เกิดจากความผิดพลาดและปัญหาที่เกิดขึ้นที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การถูกเจาะระบบ ความล่าช้าในการดำเนินการ การติดไวรัสของคอมพิวเตอร์และระบบ โปรแกรมขัดข้อง ปัญหาทางเทคนิค รวมไปถึงปัญหาบุคคล เช่น การทำลายชื่อเสียง การล่วงละเมิด หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ที่เกิดจากการกระทำของผู้ใช้งานเว็บไซต์และสมาชิกรายอื่น ๆ หรือบุคลลที่สาม

ขอบเขตความรับผิดชอบของระบบชำระเงิน
 
www.bidpluz.com จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆที่เกิดจากระบบผู้ให้บริการตัวกลางชำระเงิน Paysbuy กรณีเกิดความล่าช้าในการชำระเงิน, ไม่ได้รับสิทธิ์ประมูลทันที, จำนวนเงินที่ชำระไม่ถูกต้อง, ปัญหาอื่นๆ ซึ่งนอกเหนือจากการควบคุมของทาง bidpluz ทางเราจะทำการแก้ไขให้ถูกต้องเท่านั้นและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี


การหยุดระบบการประมูลชั่วคราว

www.bidpluz.com มีสิทธิ์หยุดระบบหรือการประมูลไว้ชั่วคราว อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุขัดข้องอื่น ๆ เช่น ภัยธรรมชาติที่ทำให้ระบบการสื่อสารขัดข้อง ไฟฟ้าดับ การถูกเจาะระบบ การติดไวรัสของคอมพิวเตอร์และระบบ ระบบล่ม และปัญหาทางเทคนิคต่างๆ โดย www.bidpluz.com จะคงสถานะการประมูลไว้ที่ผู้ประมูลคนล่าสุด หลังจากทาง www.bidpluz.com ได้ทำการแก้ไขปัญหาต่างๆข้างต้นแล้ว การประมูลจะดำเนินต่อไปโดยจะเริ่มเวลานับถอยหลังจากจุดเริ่มต้น โดยจำนวนสิทธิ์ประมูล(Bid)ของสมาชิกที่ได้ใช้ไปในการประมูลสินค้านั้นๆ ไม่สามารถขอคืนหรือขอเงินคืนสำหรับราคาที่ประมูลที่ใช้ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้า และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายใด ๆ จากการหยุดระบบหรือหยุดการประมูลหรือการขัดข้องทางเทคนิคดังกล่าวได้

กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และการตัดสิทธิ

www.bidpluz.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอน และดำเนินคดีต่อผู้ใช้บริการที่ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับดังนี้
1.ผู้ใช้บริการใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้อื่นในการสมัครสมาชิก
2.ผู้ใช้บริการสมัครสมาชิกหลายๆสมาชิกเพื่อรับสิทธิการประมูลฟรี
3.ผู้ใช้บริการใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์อื่นๆที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก www.bidpluz.com ในการช่วยประมูล
4.www.bidpluz.com ขอสงวนสิทธิเพิกถอนการส่งสินค้า ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถยืนยันเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนตอนสมัครได้ ถ้ากรณีบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายให้หาหลักฐานอื่นมายืนยัน เช่นใบอนุญาตขับรถ ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่มีชื่อและเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่สามารถยืนยันตัวตนได้

สิทธิ์ทางปัญญา และลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

Bidpluz.com ขอสงวนตราสัญลักษณ์ หรือโลโก้ไว้แต่เพียงผู้เดียว หากผู้ใดลอกเลียน ปลอมแปลง แก้ไข หรือทำซ้ำ ทางเว็บไซต์จะดำเนินคดีตามกฎหมายที่บัญญัติไว้สูงสุดต่อผู้ละเมิดลิขสิทธิ์
www.bidpluz.com ขอสงวนลิขสิทธิตามกฎหมายในการใช้เนื้อหา ภาพ เสียง และการออกแบบของเว็บไซต์ ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายไว้แต่แต่เพียงผู้เดียว
การไม่เป็นตัวแทนข้อมูลข่าวสาร
www.bidpluz.com จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือลิงค์เว็บไซต์ใด ๆ ที่ปรากฎซึ่งถูกเขียนโดยบุคคลที่ 3 อันก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ www.bidpluz.com ขอสงวนสิทธิที่จะเป็นสื่อกลางระหว่างบุคคล หรือผู้อื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ข้อสงวนสิทธิ์

www.bidpluz.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ทันที